Какво е WEB сайт?

WEB сайт – съвкупност от страници в интернет пространството. Всички те са адресирани на един общ URL. В неговия състав може да влиза IP адресът или името на домейна. Създадените специални програми помагат на интернет потребителя да разглежда различни сайтове. Тези програми са известни под наименованието уеб – браузъри. Всички интернет сайтове са различни. Те се различават по отношение на възрастовата група към която са насочени както и по интересите, които „обслужват“. Когато пристъпвате към изработка на качествен уеб сайт, трябва да се вземе под внимание какъв ще бъде той – статичен или динамичен. Статичните сайтове са известни с лесната си изработка. В какъвто вид въведете информацията, в такъв ще се запази тя в бъдеще. Като отрицателна черта на статичните сайтове ще отбележим трудното нанасяне на корекции във вече въведения текст. Динамичния сайт от своя страна, предлага възможност за обработка на въведените данни. Информацията се обновява на определен период от време. Този вид сайтове са най – предпочитаните за изработка. Когато се създава нов сайт, трябва да се вземат предвид съществуващите до този момент интернет страници във виртуалното пространство. За да се повиши значително качеството на Вашия сайт, трябва да бъдете убедени, че информацията, която се въвежда в него е уникална а не взаимствана от други места. Целта на всяка интернет страница е да задържи вниманието на потребителя, който вече я е разгледал. За това ще помогне качественият  Уеб Дизайн. Именно изборът на подходящ домейн и дизайнът определят високото качество. Когато се прави подбор на цветовете, които ще се използват за оформление се избират основните палитри. Не се допуска многоцветност. При изработката на сайт трябва да се отдели време за избор на име. То трябва да бъде уникално, кратко и запомнящо се. Ако може да съдържа важни, ключови думи, още по – добре.

Какво оказва значение за класирането на сайта в Google?

За откриване на сайт от Google, именно ключовите думи оказват решаващо значение. Целта, която си поставя качествената изработка е при направеното търсене от интернет търсачка, адресът на сайта да бъде показан в началните резултати. Домейнът не бива да бъде съставян от цифри или тирета. Скоростта на зареждане на сайта, периодът, за който е закупен  хостинг и качествения Уеб Дизайн ще предопределят бъдещето на създадения интернет сайт.