Как да комбинираме шрифтовете?

Шрифтът е основната градивна единица на всяка страница. Изкушението да използваме повече от един шрифт при оформлението на страницата често е неустоимо, а понякога и абсолютно задължително. Но как да разберем кои шрифтове си подхождат?

В живота, когато нещата са повече, отношенията между тях са динамични. При шрифта на страницата винаги има повече от един елемент – дори в един обикновен документ има заглавия и подзаглавия или поне номерация на страниците. В контекста на тази динамика на страницата (или в живота) се установяват отношения, които са или хармонични, или конфликтни, или контрастни.

Хармонични отношения има тогава, когато използвате шрифтове от една фамилия, без да има твърде голямо разнообразие на стиловете, големина и дебелина. Така е лесно да запазите хармонията, а оформлението изглежда спокойно и уравновесено или формално, а понякога си е направо скучно.

Отношенията са конфликтни тогава, когато комбинирате няколко „не абсолютно еднакви“ шрифта, подобни по стил, размер, дебелина и т.н. Приликите са обезпокоителни, защото зрителният ефект не е еднакъв (хармоничен), нито е различен (контрастен) – така отношенията между елементите стават конфликтни.

Контрастни отношения се установяват тогава, когато разликата между отделните шрифтове и eлементи използвани при оформлението на страницата, е отчетлива и ясна. Обикновено интересните и привличащи вниманието оформления съдържат много подчертано контрастни елементи.