Печати и Фактури

В Рекламен център РЕИН можете да поръчате всички видове формуляри и фактури, стокови разписки, кочани за поръчки и др., изработени от стандартна или химизирана хартия.
Формулярите могат да имат номерация и перфорация.
Също така изработваме фирмени, лични информационни и специални печати.
  • произволна форма и големина;
  • на подходящи за размера дръжки и механизми  COLOP;
  • релефни печати за нотариуси и повишена защита на документи;
  • печати за маркиране на различни материали: текстил, дърво, стъкло, метал, полиетилен, полипропилен, гланцирана хартия и хранителни продукти, като месо и яйца;
  • лични печати с уникален дизайн и за различни приложения;
  • печати с максимална степен на защита;
  • уникални шрифтове и орнаменти;