Дизайнът и предпечата са две, отделни занимания!

Ако все пак смятате, че ние трябва да материализираме вашата идея, защото това ни е работата – ето какво трябва да знаете:
За дизайна…
Дизайнът е идейната разработка – интелектуалният творчески ресурс, който дизайнерите влагат в проекта. Много хора се опитват да бъдат дизайнери. За съжаление, грешките в рекламата струват и винаги са стрували скъпо.
Дизайнът на флаерите е елемента, който може да накара вашия бъдещ клиент да разгледа или изхвърли флаера в коша.
За предпечата…
Предпечатната подготовка е процес, при който се извършва обработка на дадено печатно издание (книга, списание, вестник, плакат, каталог и т.н.) за неговото отпечатване в печатница. Предпечата е приготвянето на файла по правилата на цветоотделянето, задаване на отстъпи (отстъп е разстоянието, което се оставя от ръба навътре, така че след обрязване да не бъдат засегнати снимките или текста), обръщането на текста в криви и др.
Осъществяването на предпечатна подготовка изисква познаване на целия процес по издаването на даденото печатно издание, сериозно познаване на необходимите компютърни програми и сериозни познания по полиграфия.
Това, че разполагате с програма за графичен дизайн е добро начинание и приветстваме вашият ентусиазъм, но нека се погрижим ние, за да не правим всичко отначало.