Най-често за печатане на винил и PVC фолио.
Широкоформатния печат се използва най вече за външна и автомобилна реклама, както и за брандиране на търговски и обществени обекти

Видове изображения

Видове изображения Когато в предпечатната подготовка се говори за изображения, се има предвид двумерни (2D), статични (неанимирани) изображения. Те се разделят на две основни групи - векторни и растерни. Обектите във векторните графика са съставени от векторно дефинирани криволинейни и праволинейни сегменти и запълнени с цвят области. Можете да [...]

Go to Top